Sterrenbeelden Element Aarde (Aardeteken)
Element Aarde: Waarnemen
 
Bij het element aarde horen de sterrenbeelden: Stier, Maagd en Steenbok
Aardetypes zijn net als een akker die, als deze goed bewerkt wordt, een rijke oogst oplevert in de vorm van rijkdom, maar indien de benadering te materieel wordt, onvruchtbaarheid op kan leveren. Aardetypes zijn aards, gedegen en krachtige types. Ze staan met beide benen stevig op de grond en zijn niet makkelijk van hun stuk te brengen. Maar als ze van hun stuk gebracht zijn, dan goed ook. Ze kunnen dan mokken, bokkig reageren of willen niet meer meedoen. Aardetypes kunnen heel koppig zijn. Dit niet alleen in negatieve zin, want deze koppigheid heeft ook een lijntje met hun doorzettingsvermogen in de zin van zich vastbijten in iets, koste wat het kost. Aardetypes hebben een heel sterk doorzettingsvermogen.
Aardetekens zijn gedegen, nauwgezet en hebben in principe engelengeduld. Ze beschikken over een praktische efficiëntie en een grote werklust. Van hieruit zijn ze vaak uitstekend in staat om zich in de praktisch beroepsmatige kanten van het leven te handhaven en zijn goed afgestemd op de eigen onmiddellijke omgeving. Het gevaar is dat de praktische, materiële en zintuiglijk waarneembare kanten van de realiteit te sterk benadrukt worden. Dit kan leiden tot een gebrek aan fantasie, een overmatig materialisme en een te veel vooropstellen van praktisch nut.
Een typisch kenmerk is de betrouwbaarheid en integriteit van het aardetype, je kunt altijd van ze op aan. Als je hen een geheim vertelt, kun je er zeker van zijn dat ze dit niet doorvertellen.
Aardetypes houden erg van hun eigen en vaste gewoontes. Ze houden niet echt van veranderingen. Bij kleinere gewoontes niet, zoals de vaste plek aan tafel. Maar met name grotere zaken als wisselen van baan en nog erger vinden ze verhuizen.
Het bewustzijn van de Aardemens is gericht op concreet ervaren. Ze hechten veel waarde aan mooie dingen.
Aardetypes zijn gericht op de concrete en zintuiglijke realiteit: zien, proeven en ruiken. Uiterlijke esthetische kenmerken spelen een belangrijke rol. Aardetypes zullen doelgericht en enorm doorzettingsvermogen bouwen aan een solide basis in hun bestaan en het leven. Ze hebben een uitstekend gevoel voor vorm en verhouding dit maakt ze geschikt voor het kunstenaarsschap.
Element Aarde kort
Daden en daadkracht
Gebeurtenissen
Concreet ervaren
Genieten
Kunstenaar
Betrouwbaarheid
Traagheid
Koppig
Doorzettingsvermogen
Stoffelijkheid
Esthetiek
Materieel
Praktisch
Aards

Sterrenbeelden Element Lucht (Luchtteken)
Element Lucht: Denken

Bij het element lucht horen de sterrenbeelden: Waterman, Tweelingen en Weegschaal
Luchttypes kunnen zijn zoals de lucht en de wind: licht en wendbaar. Ze zijn actief, beweeglijk en snel van begrip. Ze vinden het prettig om feiten en gegevens te verbinden. Het accent ligt op abstract denken, theoretiseren en het werken met ideeën. Ze kunnen vernieuwers van het denken zijn..
Luchttekens proberen alles wat ze meemaken zo objectief mogelijk te benaderen, zijn communicatief ingesteld. Ze vinden het prettig om de dingen met andere mensen te bespreken. Luchttekens zijn flexibel, maar de keerzijde is dat ze niet altijd even standvastig zijn. Ze lopen het gevaar de dingen te veel logisch te willen verklaren en verstandelijk benaderen, waardoor ze soms koel en gevoelloos kunnen overkomen. Luchttypes hebben wat moeite met gevoelens, omdat deze niet logisch te verklaren zijn. Ze kunnen moeite hebben met het relativeren van de eigen wensen, verlangens en emoties.
Luchttypes zijn nieuwsgierig, snel en in veel dingen geïnteresseerd. Ze hebben graag mensen om zich heen en houden van gezelligheid. Toch hechten ze zich niet echt (snel) aan iets of iemand. Dit komt door hun drang naar onafhankelijkheid en vrijheid. Ze houden niet van problemen en sombere stemmingen, deze gaan ze liever uit de weg. Dit met het idee dat het zich vanzelf wel oplost.
Het bewustzijn van de Luchtmens is gericht op het samenbrengen van verschillende situaties, voorbeelden en denkbeelden. Uit deze samensmelting vormt het luchttekens hun beeld van de werkelijkheid en hoe ze moeten leven. Soms heeft dit niets te maken met de reële of echte werkelijkheid, maar het is het gewoon hun werkelijkheid. Luchttypes kunnen sterk zijn in het op elkaar afstemmen en organiseren van activiteiten met de meest uiteenlopende menstypes.
Communicatie en contacten zijn voor luchttekens erg belangrijk. Ze hebben een drang om met anderen te praten, discussiëren en ideeën uit te wisselen. Er kan een tendens bestaan om te veel nadruk te leggen op contacten en kennisuitwisseling. Maar de positieve kant van dit gegeven is, dat ze hierdoor vaak goed zijn in de handel en verkoop, het zijn echte handelsmensen.
Element Lucht Kort
Gedachten
Theorieën
Wetenschap
Kennis
Intellect
Plannen
Voorstellen, ideeën
Gesprek
Discussie
Handelsmens
Vluchtig
Oppervlakkig

Sterrenbeelden Element Vuur (Vuurteken)
Element Vuur: Intuïtie

Bij het Element Vuur horen de Sterrenbeelden: Ram, Leeuw en Boogschutter
Vuurtypes zijn als vuur, ze zijn warmbloedig. Daardoor hebben ze een vurig temperament. Ze hebben veel levensvreugde en zelfvertrouwen. Maar net als vuur kunnen ze ook sterk ontvlambaar zijn en hoog opvlammen. Als een Vuurteken rood wordt, kan men beter dekking zoeken, ze kunnen bijna ontploffen van woede.
Bij het Vuurteken spelen ontdekken, mogelijkheden, dynamiek en toekomst een grote rol. Ze kunnen idealistisch zijn, gepaard met moed, toewijding en creativiteit. Ze hebben zin voor vrijheid en de ontplooiing van de individualiteit. Vuurtekens leven sterk vanuit zichzelf en zijn trouw aan eigen morele opvattingen. Dit kan in sommige gevallen egocentrisch overkomen. Soms kunnen ze inderdaad wat egoïstisch zijn, zonder zich dit bewust te zijn. Vuurtypes houden een beetje van overdrijven. Het gevaar is dat ze soms te veel fantasie hebben en dan het zicht verliezen op wat mogelijk en verantwoord is, zowel in de alledaagse werkelijkheid als in de omgang met anderen.
Vuurmensen zijn spontaan en actief. Ze staan open voor nieuwe mogelijkheden; ze treden de wereld open en intuïtief (soms ook naïef) tegemoet. Ze benaderen de wereld vanuit Intuïtie. Door hun intuïtie zijn ze vaak in staat om verborgen samenhangen te ontdekken. Ze hebben het vermogen om indirect te waarnemen, achter de vorm te kijken. Ze houden van zaken die op het geestelijke vlak liggen. Concrete zaken zegt ze niets. De stof als zodanig zien ze niet echt, daar de geest alweer met iets anders bezig is. Soms zijn ze te impulsief en ongeduldig.
Vuurtekens weten in principe goed wat ze zelf willen. Ze zijn vrijgevig van aard,overigens niet alleen naar anderen, maar ook naar zichzelf toe. Vuurtypes houden totaal niet van routine en routinematige werkzaamheden. Ze kunnen dan een gevoel van sleur krijgen en dit compenseren met krampachtig op zoek te gaan naar kicks en naar piekervaringen. Ze zoeken dan inspiratie bij iets of iemand anders.
Element Vuur Kort
Hartstocht
Liefde
Begeren
Vervoering
Impulsen
Bedoeling
Geest
Hoop
Wil
Enthousiasme
Levenslust
Moed en durf

Stereenbeelden Element Water (Waterteken)
Element Water: Voelen

Bij het Element Water horen de Sterrenbeelden Vissen, Kreeft en Schorpioen
Watertypes hebben gevoelens die net als water zijn: stromend. Watertypes zijn emotioneel en gevoelig. Dit geeft ze het vermogen om zich goed in te leven in anderen. Watertekens kunnen zo sterk meevoelen dat ze als het ware die ander worden en moeite hebben om erachter te komen wie ze zelf zijn. Over het algemeen komen ze er ook vrij laat achter wie of wat ze zijn.
Watermensen kunnen last hebben van stemmingswisselingen en bv. onverwacht in huilen uitbarsten. Ze reageren puur gevoelsmatig op hun omgeving. Ze zijn gericht op de gevoelswaarde; logische samenhangen vinden ze niet interessant, deze ontgaan hen dan ook vaak. Watertekens voelen vaak heel veel aan wat niet te beredeneren valt, maar ze slaan veelal wel de spijker op z'n kop. Het gevaar is dat ze hun eigen gevoel en verlangen zo vanzelfsprekend vinden dat ze er zich volledig door laten leiden. Hierdoor worden ze vaak slachtoffer van eigen stemmingen en emoties en bestaat er een kans op labiel en dwangmatig gedrag.
Watertekens kunnen gevoelens zo nodig hebben dat ze de buitenwereld gebruiken om voor die gevoelens te zorgen, en reageren daar dan vaak niet warm op. Ze kunnen van hieruit vragend, absorberend en zuigend zijn, daar ze gevoelens zo sterk nodig hebben. Van hieruit zoeken ze soms contact met overmatig emotionele mensen en/of groeperingen en kan een verslaving ontstaan aan een opwindend en intens leven.

Watertypes nemen dingen diep in zich op; hierdoor kunnen ze makkelijk gekwetst worden. Om dit te vermijden, laten ze hun gevoelens niet zo snel zien. Hun diepe gevoelsmatige benadering kan hen zo kwetsbaar maken dat ze zich verschuilen achter een masker van koelheid. Als er echt iets heel ergs gebeurt, kunnen ze helemaal verstijven en lijken of worden dan ijskoud. Watermensen kunnen opofferingsgezind, toegewijd, meelevend en hartstochtelijk zijn.
Element Water Kort
Gevoel
Verlangen
Weten door voelen
Emotie
Ziel
Onbewust
Onderbewust
Verborgen
Overmatig
Geloof
Verdriet
Geluk.